Privacybeleid

Verklaring Bescherming Persoonsgegevens
Bij MEDIA ENGINE wordt uw privacy bij het verwerken van de persoonsgegevens serieus genomen. Wij verwerken persoonlijke gegevens, die worden samengesteld bij bezoek aan website. Dit is in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen van de landen waar de desbetreffende website wordt beheerd.

Samenstelling en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt, is het een standaard procedure dat onze webservers de gegevens opslaan van uw internet provider, vanuit welke website u ons bezoekt, de details van onze websites die u bezoekt, alsmede de datum en duur van uw bezoek. MEDIA ENGINE maakt gebruik van cookies om de follow-up voorkeuren van onze bezoekers te gebruiken bij het bereiken van een optimaal websiteontwerp. Dit gebeurt volledig anoniem, zonder enige verwijzing naar uw persoonlijke gegevens. Bovendien kunt u uw internet browser zo instellen dat het cookies in het algemeen weigert.

Doel-geori├źnteerd gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u het aan ons heeft gegeven. Samenstelling en / of overdracht van persoonsgegevens aan instellingen en autoriteiten van de landen in kwestie vindt alleen plaats binnen het kader van hun dwingende wettelijke bepalingen. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en bescherming van alle door u gegeven persoonlijke gegevens.

Optie
Wij willen uw gegevens gebruiken om u te kunnen informeren over ons bedrijf en onze producten. Dit is natuurlijk afhankelijk van uw goedkeuring. Indien u op een later tijdstip het niet meer eens bent met deze gegeven goedkeuring, kunt u dit ons te allen tijde berichten. Wij zullen dan uw gegevens dienovereenkomstig verwijderen.

Recht op informatie
Op aanvraag zal MEDIA ENGINE u zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over of en welke persoonlijke gegevens van u worden opgeslagen bij ons bedrijf. Indien, ondanks onze inspanningen om correcte en up-to-date data op te nemen, de verkeerde gegevens worden opgeslagen zullen wij dit corrigeren zoals gevraagd.

Veiligheid
MEDIA ENGINE beschermt uw gegevens door het implementeren van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, of schade te voorkomen of om de toegang van onbevoegden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen, bijv. data-encryptie, worden op een regelmatige basis verbeterd op basis van state-of-the-art technologie.

Links naar websites van andere leveranciers
Onze website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders. MEDIA ENGINE heeft op het moment van deze linkplaatsing, gewaarborgd dat de rechtstreeks gelinkte sites vrij waren van illegale inhoud. MEDIA ENGINE heeft echter geen enkele invloed op de gelinkte sites en kan de links niet op een continue basis controleren. MEDIA ENGINE zal daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de sites die gewijzigd zijn na de linkplaatsing. Tevens heeft de verklaring van gegevensbescherming geen betrekking op de links.